QR koder og konfirmationsord - udendørs

QR koder og konfirmationsord - udendørs

Mål

at udvælge et tema

at opleve en række konfirmationsord

at overveje og måske vælge

Forløb
  • Hæng QR koder op, inden konfirmanderne kommer - i 4 områder: 1. Kærlighed med røde bånd - klik her, 2. Tilgivelse med hvid bånd - klik her 3. Håbs ordene med blå bånd - klik her og 4. Godhed med gul bånd - klik her
  • (Du finder her en oversigt over de ord der er lavet i QR koder - klik her
  • Konfirmanderne får nu et spørge skema de skal svare på - klik her for analog udgave.
  • Du kan også sende dem dette link www.kateket.dk/kord/ her kan den løses digitalt og de får besked om hvor de skal gå hen. Rød, hvid, blå eller gul der står dog også at de kan spørge deres præst.
  • Når konfirmanderne har udfyldt papir-spørgeskemaet, kan man som præst let tælle sammen, om der er flest 1’ere, 2’ere, 3’ere eller 4’ere, og sende dem hen i det område, hvor man har hængt tilsvarende konfirmationsord op. 
  • Opgaven for konfirmanderne er at gå i området scanne koder med deres smartphone og læse skriftstederne,
  • Når man scanner koden, gemmes den på telefonen
  • De skal efterfølgende udvælge et konfirmationsord, de synes om (evt. vælges to, hvis der er brug for et alternativ)
  • De valgte ord sendes eller gives til præsten, som sørger for, at de får ordet på deres konfirmationsdag
Arbejdsmetode

Bevægelse

Tekster

Bibelord

Forberedelse

Udprinte og ophænge QR koder:

Materialer

Udprint og garn/tråd i 4 farver

1. Kærlighed med røde bånd - klik her,
2. Tilgivelse med hvid bånd - klik her
3. Håbs ordene med blå bånd - klik her og
4. Godhed med gul bånd - klik her

Spørgeskema - klik her