Velkomst

Velkommen til et univers af idéer og kreative aktiviteter til brug i konfirmationsforberedelsen og minikonfirmandundervisningen.

I menuen til højre finder du vej til overordnede teologiske og pædagogiske overvejelser og rammer for dåbsoplæring af børn og unge med særlige behov, samt vejlednings- og sparringsmuligheder. Der er også mere generel orientering om de muligheder, der ligger i Konfirmandcenteret og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV).

Konfirmandcenterets hjemmeside er under evig opbygning og opdatering af nye tiltag, aktiviteter og muligheder. Alt sammen for at præster, kirke- og kulturmedarbejdere og frivillige i folkekirken kan finde inspiration i arbejdet med konfirmander og minikonfirmander.

Hjemmesiden er skabt ud fra princippet om, at vi deler med hinanden. Idéerne er derfor indsamlet fra alle ender af landet, men også udviklet af Konfirmandcenteret selv.

Brug endelig løs, og del meget gerne med os, hvis du selv har en god idé. Hvis det virker for dig, vil det helt sikkert også virke for andre!

 

 

God fornøjelse!  

Velkomst

Velkommen til et univers af idéer og kreative aktiviteter til brug i konfirmationsforberedelsen og minikonfirmandundervisningen.

Siden er under evig opbygning og opdatering af nye tiltag, aktiviteter og muligheder. Alt sammen for at præster, kirke- og kulturmedarbejdere og frivillige i folkekirken kan finde inspiration i arbejdet med konfirmander og minikonfirmander.

Hjemmesiden er skabt ud fra princippet om, at vi deler med hinanden. Idéerne er derfor indsamlet fra alle ender af landet, men også udviklet af Konfirmandcenteret selv.

Brug endelig løs, og del meget gerne med os, hvis du selv har en god idé. Hvis det virker for dig, vil det helt sikkert også virke for andre!

Konfirmandcenteret er også en kursusvirksomhed. Vi mener faktisk, det er afgørende vigtigt, at det, du finder i idé-basen, bliver underbygget af en pædagogisk refleksion. Det tilbyder vi i vores kurser for at modvirke, at idéerne ikke bliver hentet ned helt ”random” og bliver brugt lidt hurtigt og ureflekteret. Vores kurser er derfor altid en god blanding af, at vi prøver tingene af sammen for derefter at have en fælles metarefleksion både pædagogisk og teologisk over det, vi erfarede. Det gør vi for at kvalificere det, der sker i konfirmandstuen.

God fornøjelse!  

Om ....

På nedenstående sider kan du læse om:

Minikonfirmandundervisning: Hvad siger anordningen? Idéer til struktur og arbejdsmetoder og lidt om folkeskolen.

Folkekirkens Konfirmandcenter: Hvem står bag denne side? Hvem sidder bag skærmen? Og lidt om hjemmesiden og nyhedsbrevene.

Stiftskonsulenter: Navne og e-mail på de religionspædagogiske stiftskonsulenter, som Folkekirkens Konfirmandcenter arbejder sammen med.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: Organisationen bag Folkekirkens Konfirmandcenter. 

Endelig finder du centerets kontaktoplysninger.

Om ...

På nedenstående sider kan du læse om:

Konfirmationsforberedelse: Hvad er der af regler og hvad siger anordningen? Folkeskolens mål omkring kristendomsundervisning og folkeskolelovens regler om konfirmationsforberedelse.

Folkekirkens Konfirmandcenter: Hvem står bag denne side?  Hvem sidder bag skærmen? Og lidt om hjemmesiden og nyhedsbrevene.

Stiftskonsulenter: Navne og e-mail på de religionspædagogiske stiftskonsulenter, som Folkekirkens Konfirmandcenter arbejder sammen med.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: Organisationen bag Folkekirkens Konfirmandcenter.

Endelig finder du centerets kontaktoplysninger.