Nedlukning i Nordjylland

Nedlukning og digital konfirmationsforberedelse kan opleves som en udfordring.
I dette nyhedsbrev formidler vi en række digitale opgaver, som kan bruges og forhåbentlig være en hjælp. Gå selv på opdagelse i materialerne, aktuelt er vi ved at lave en række opgaver, som kan bruges frem til jul.

Omkring kommunikation og videomøder har vi udarbejdet et par vejledninger.

Aktuelle emner som kunne komme i spil

  • Jul - klik her
  • »Et julesyn« - en fortælling af Iben Krogsdal med opgave - klik her
  • »Håbet« - en fortælling af Iben Krogsdal med opgave - klik her
  • Og så den sjove: Lad konfirmanderne teste hvem de er i juleevangeliet - klik her

Kommunikation med konfirmanderne

En forudsætning for, at man som præst kan kommunikere med konfirmanderne, er, at I har deres mobilnumre eller en e-mail adresser.

SMS-formidling er overkommeligt til kort oplysende kommunikation - se video - klik her

E-mail-formidling giver flere muligheder - se video - klik her

Videomøder på Microsoft Teams - klik her - Bemærk at man ikke, for nuværende, kan oprette Teams (f.eks. et konfirmandhold) på KM pc, men man kan invitere dem til et møde i kalenderen.

GDPR og kommunikation med konfirmanderne

Man kan på forsvarlig vis kommunikere med sine konfirmander på SMS og E-mail, hvis man undgår sprogligt at skrive om noget religiøst. Man må selv vurdere, hvor grænsen går, og hvad man finder forsvarligt.

Juristerne i Aalborg Stift har udtrykt det på følgende måde i en mail til konfirmandcenteret efter en forespørgsel i marts 2020:

Hjemmel

Vi har hjemmel til behandlingen af/kontakt til konfirmanderne i medfør af persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra d om religiøst organs behandling af medlemmers oplysninger som led i legitime interesser.

Derudover, så fungerer det sådan med den nye tilmelding til konfirmandforberedelse, at der skulle være samtykke indarbejdet.

Så ingen problemer!

Så vores anbefaling er at sikre samtykke fra forældrene og derefter være sparsom med personfølsomme religiøse oplysninger.

Google classroom

Hvis man ønsker at arbejde på en undervisningsplatform, hvor man kan kommunikere med alle og med hver enkelt, kan Google Classroom anbefales.

Vi har lavet en række videoer om, hvordan man sætter det op, får kontakt til konfirmanderne og laver opgaver - klik her

Skrabejulekalender en lille gave i adventstiden

Kan købes på Konfirmandcenterets webshop for 25 stk. for 250 kr + porto - klik her

Hvis du er nysgerrig efter at se de hemmelige opgaver - så klik herVigtigt supplement til konfirmationsforberedelsen

Go' Samtale for konfirmandfamilier indeholder 25 illustrerede samtalekort, som gør det muligt for hele familien, i en coronatid, at tage aktiv del i konfirmandens konfirmationsforløb.

Gennem nærværende samtaler i hjemmet om ungdom, etik og kirkens univers bliver konfirmationsforberedelsen en fælles rejse for familien.

Go' Samtale for konfirmandfamilier er et engagerende supplement til den øvrige konfirmationsforberedelse. Materialet kan bruges løsrevet eller som understøttende kombination i forhold til årets pensum.

Giv samtalekortene som en gave til hver konfirmand, så samtalen kan fortsætte derhjemme!

Konfirmandcenteret er medudvikler på materialet.

Læs mere - klik her