Særlige Behov

”Særlige behov” handler siden skolereformens indførelse i 2014 om undervisning både på specialhold og normalhold. Her kommer præsentation af en bog, der prøver at pløje ny jord op, en vejledning til ene- og hjemmeundervisning, instruktion i tegn til liturgi og en række inspirerende videoer og kortfilm om undervisning og gudstjeneste med særlige behov.

Ny bog med inspiration og udfordring omkring særlige behov

I folkekirken rejser fællesskabet med mennesker med særlige behov nogle grundlæggende overvejelser – ikke bare om kørestolsramper og digitale hjælpemidler – men om, hvad kirke og kristendom er. Inklusion er her et teologisk vilkår. Bogen er en sammentænkning af teologiske, antropologiske og sociologiske perspektiver med henblik på daglig liv og praksis i menigheden.

Læs mere her – klik her

Vejledning til ene- og hjemmeundervisning

For nogle unge med særlige behov, ikke mindst unge med autisme, kan det være meget belastende at være i en kollektiv eller fremmed sammenhæng. Hvordan underviser vi dem så? En ny vejledning til ene- og hjemmeundervisning på Konfirmandcenterets hjemmeside viser vej.

Se den her - klik her

Tegn til liturgi

Tegn til liturgi er en måde både at lære og være med på centrale, fælles gudstjenesteudtryk med ord og krop. På en række instruktionsvideoer ser du præsterne Mette Gautier og Maria Tuominen instruere i Fadervor, Trosbekendelsen i lang og kort udgave, Velsignelsen og ”gade-drenge-velsignelsen”.

Se video - klik her

Video-inspiration til undervisning på specialhold

I 14 små instruktive videoer giver sognepræst Niels Hviid og kirkeogkulturmedarbejder Bit Boel Buhl og organist Martin L. Hornstrup fra Gellerup kirke en række inspirerende billeder af deres konfirmationsforberedelse med unge med udviklingshæmning. Se øvrige videoer under "særlige behov" - klik her

To nye kortfilm om særlige behov i minikonfirmandundervisning og gudstjeneste

TV-Glad i Aabenraa har i samarbejde med Haderslev stift og FUV produceret to nye kortfilm. Den ene følger minikonfirmandundervisningen hos sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen - klik her

Den anden film følger sognepræst Jakob Damm Knudsen og ikke mindst Gunnar i forberedelse og afholdelse af en gudstjeneste med mennesker med udviklingshæmning i Gl.Haderslev kirke. Filmene kan bruges til information på skoler og ved forældremøder og til inspiration for menighedsråd. Se den anden film med Gunnar og gudstjenesten her - klik her

Quickguide til menupunktet ”Særlige Behov”

Her kommer en quickguide til menupunktet ”Særlige Behov” på Konfirmandcenterets hjemmeside - klik her