Kurser og workshops

Folkekirkens Konfirmandcenter tilbyder en række kurser, som er beskrevet nedenfor.

Vi mener, det er afgørende vigtigt, at det, du finder i Idé-basen, bliver underbygget af en pædagogisk refleksion. Det tilbyder vi i vores kurser for at modvirke, at idéerne bliver hentet ned helt ”random” og bliver brugt lidt hurtigt og ureflekteret. Vores kurser er derfor altid en god blanding af, at vi prøver tingene af sammen for derefter at have en fælles metarefleksion både pædagogisk og teologisk over det, vi erfarede. Det gør vi for at kvalificere det, der sker i undervisningen af konfirmander og minikonfirmander.

Uanset hvilket kusus I vælger, vil den grundliggende tænkning/pædagogik være: "Vi gør det, vi siger". Sagt på en anden måde kan kropslige aktiviteter ikke beskrives uden at være kropslig, og omtale af oplevelse kan ikke ske uden at opleve.

Alle tilgange har et teoretisk fundament, men det er vigtigt, at alt ses ind i den konkrete praksis i konfirmandlokalet.

Man vil således efter et kursusforløb have konkrete metodiske erfaringer med sig, som man kan bruge i sin konfirmationsforberedelse, men det er også vigtigt, at I som undervisere er en del af forløbet, forstyrres og udfordres på praksis.

Vi har udviklet følgende kursustilbud:

  • Præsentation af Konfirmandcenteret af 1 1/2 times varighed til provstimøder eller lignende - klik her
  • Kursus og erfaringsforløb for stifter og provstier over fire gange i løbet af et konfirmandår - klik her.
  • Tematiske kursusdage - klik her