Vaccine, smitte og webinar

Her ved indgangen til 2021, hvor vi er ramt af en ny nedlukning, udkommer vi med en række undervisningsforløb, der forhåbentlig kan være en hjælp til at fastholde konfirmanderne i en svær og udfordrende tid. Vi præsenterer fire forløb, der gennemføres digitalt bag en skærm og fire forløb, der gennemføres analogt, men uden at mødes fysisk. De digitale forløb kan også bruges i et konfirmandlokale, når vi igen kan samles.

Vi tilbyder desuden tre webinarer: 

  • Webinar 1: Et grundmodul i at lave virtuelle møder med konfirmanderne
  • Webinar 2: Hvordan skaber vi interaktion med konfirmanderne?
  • Webinar 3: YouTube som kommunikationskanal

Digital fjernundervisning med skærm

Her præsenteres fire forløb, der tager fat i aktuelle spørgsmål og sætter etik, begreber, bekymringer og håb i spil. Det er digitale forløb, som du finder på siden Fjernundervisning - men kan også søges frem i idebasen og bruges i traditionel, analog konfirmationsforberedelse.

 

Analog fjernundervisning uden skærm

Vi ved, at det ikke er alle, hverken præster eller konfirmander, der har lyst til eller orker mere tid bag en skærm. Derfor forslår vi her nogle idéer til, hvordan man kan engagere konfirmanderne analogt:

  • Omdel Menneskesønnen af Peter Madsen og lad konfirmanderne læse en samlet fremstilling af Jesusfortællingen - giv dem evt. opfølgende opgaver - klik her
  • Giv mulighed for at "Gå fadervor" på kirkegården eller et andet sted i det fri - klik her
  • Lav et løb i lokaleområdet, som konfirmanderne kan opsøge. Bliv inspireret - klik her
  • Lav stationer i kirken, hvor konfirmanderne kan tænde lys, skrive bønner, lytte til musik eller gå en Jule- eller Påskedug - klik her

Konfirmandcenteret tilbyder en times kursus/webinar omkring online konfirmationsforberedelse henvendt til alle, der er interesserede.

Webinar vil komme omkring følgende emner - klik her

Kurset vil blive gennemført på en KM-computer, så opsætning og muligheder gerne skulle være genkendelige for alle.

Datoer for kurser:

Deltagere i kurset vil modtage en kalender-indbydelse til kurset senest 24 timer før, hvor man skal klikke på det aktuelle tidspunkt. Efterfølgende vil kursusdeltagerne få en mail, der følger op på det, der er gennemgået.

Konfirmandcenteret tilbyder en times kursus/webinar omkring interaktion med konfirmanderne. Hvordan skaber vi læring, deltagelse og aktivitet!?

Webinar vil komme omkring præsentation og brug af en række digitale redskaber som Kahoot, Mentimeter og padlet.com. Der vil blive henvist til metoder, form og indhold, og der er udarbejdet en række vejledningsvideoer, som man efterfølgende kan gense.

Kurset vil blive gennemført på en KM-computer, så opsætning og muligheder gerne skulle være genkendelige for alle med en KM-computer.

NB: Udover PC skal du have din mobiltelefon klar samt papir og en tyk, når du deltager i webinar + evt. kaffe/the :-)

Datoer for kurser:

Deltagere i kurset vil modtage en kalender-indbydelse til kurset senest 24 timer før, hvor man skal klikke på det aktuelle tidspunkt. Efterfølgende vil kursusdeltagerne få en mail, der følger op på det, der er gennemgået.

Konfirmandcenteret tilbyder en times kursus/webinar omkring brug af YoutTube som kommunikationskanal med konfirmanderne.

Webinar vil komme omkring oprettelse af kanal, tilpasning, den første video, redigering, upload og deling af video.

Kurset vil blive gennemført på en KM-computer, så opsætning og muligheder gerne skulle være genkendelige for alle.

NB: Udover PC skal du have din mobil telefon klar + evt. kaffe/the :-)

Datoer for kurser:

Deltagere i kurset vil modtage en kalender-indbydelse til kurset senest 24 timer før, hvor man skal klikke på det aktuelle tidspunkt. Efterfølgende vil kursusdeltagerne få en mail, der følger op på det, der er gennemgået.