Konfirmationsforberedelse er nu mulig igen

Ifølge de nyeste udsagn fra Kirkeministeriet er det muligt at samle sine konfirmander eller minikonfirmander, op til 50, hvis det blot det sker i det fri.

Så altså godt nyt! Det er muligt at mødes med sine konfirmander eller minikonfirmander, men selvfølgelig fortsat med tanke på corona forholdsregler.

Det er en udfordring at det skal foregå i det fri, men her har vi et par ideer - læs nedenfor.

Kirkeministeriet skriver:

Det vil sige, at udendørs menighedsaktiviteter, som fx højskoleaftner, sorggrupper, konfirmandundervisning og lignende, som arrangeres af et menighedsråd (en offentlig myndighed), eller et trossamfund (hvis det er organiseret som en forening), ikke skal overholde det generelle forsamlingsforbud på 10 personer, men vil kunne afholdes udendørs for maksimalt 50 personer. Der skal dog være tale om en aktivitet, der kan betegnes som en traditionel foreningsaktivitet fx foredrag, udstilling mv. Se Q3 om de særlige regler om udendørs begravelser og bisættelser.

Kilde: Q31 https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronacovid-19/spoergsmaal-og-svar/

 

Ryk udenfor - der er masser af plads!

Hvis man satser på at lave outdoor konfirmationsforberedelse kræver det:

  • At man har en ramme f.eks. en bålhytte eller en lavu/festivaltelt, så småregn ikke ødelægger det hele.
  • At konfirmanderne er godt klædt på! Som yderste konsekvens kan man have et antal Harboør habitter/termokedeldragter til de konfirmander, der kommer dårlig klædt.
  • Er man til bål, er det en stor oplevelse for mange unge blot at sidde omkring og samtale.

Derudover kan man vandre, walk and talk, lave små løb, lege med ild eller vand og dermed inddrage centrale elementer fra kristendommen. Man kan lave fotoløb, rappelle ned af kirketårnet eller blot være omkring et bål og tale sammen om store spørgsmål.

Vi har samlet en række aktiviteter, løb, forløb, aktioner som kan foregår udendørs - klik her - nogle aktiviteter står ikke direkte beskrevet som udendørsaktiviteter, men kan konverteres med en smule fantasi.