Fjernundervisning frem mod påske

Her kort før påske vil det være relevant at gribe fat i påskens overskrifter: Forventning, smerte, lidelse, forsoning, død og opstandelse.

Vi fremsender hermed forslag, som kan bruges som fjernundervisning. Det er med vilje, der er indlagt synlige link i teksten. Så kan I nemlig kopiere og sende indholdet i en SMS, i Messenger eller på en mail.

Vejledning i hvordan man indsætter materialer i Facebook, Messenger og SMS - klik her

Vi har udarbejdet nogle overvejelser om platforme og metoder, man kan kommunikere på, når man ikke er fysisk tilstede i samme rum - klik her

Fanfiction over Palmesøndag

Læs artiklen om Fanfiction i Kirken Underviser, hvor Kasper Bro Larsen, lektor på teologi i Aarhus, beskriver fænomenet - klik her

Han opfordrer derfor til, at man i konfirmationsforberedelsen bruger inddragende videredigtning og viderefortolkning, når man arbejder med de bibelske fortællinger. »Den arbejdsmetode er med til at understrege historiernes åbenhed og dermed gøre dem mere umiddelbart relevante for de unge.

Forløb som sendes til konfirmanderne:

 • Opgaven/svaret fremsendes til præsten.

Nick og Jay - Skærtorsdag

Tanken er, at konfirmanderne reflekterer over, hvad Jesus og hans disciple følte og tænkte skærtorsdag.

Send følgende til konfirmanderne på SMS, Messenger eller e-mail:


Lidelse og død

Send følgende på SMS, Messenger eller e-mail til konfirmanderne:

Påsken i nutidige billede

Send følgende på SMS, Messenger eller e-mail til konfirmanderne

 • Klik på dette link - https://www.kateket.dk/sortering-paaske-billeder/
 • Nu skal I sortere billederne, så de ligger i rækkefølge fra palmesøndag til påskemorgen. Måske synes I ikke, billederne svarer til den historiske tid, hvor Jesus levede. Men som Jesus spiste ved et bord med sine disciple skærtorsdag, kan vi jo også mødes om et bord og spise.
 • Tag et skærmbillede af resultatet og send det til din præst.

Påskemorgen

 • Læs  https://www.konfirmandcenter.dk/fileadmin/filer/PDF_filer/Fortaellinger/P%C3%A5ske/Firestjernet_i_Barcelona.pdf eller lyt https://www.spreaker.com/user/12061437/firestjernet-i-barcelona til novellen "Firestjernet i Barcelona" af Iben Krogsdal.
 • Hvad gør særligt indtryk på dig i fortællingen? Skriv og send svaret til din præst.
 • Kan du komme i tanke om et tidspunkt i dit liv, hvor du fik brug for at begynde på ny - "lige her", som drengen siger?
 • At "begynde på ny" kan i kristendommen og i vores liv med hinanden betyde, at man tilgiver. Det kan også betyde, at man efter en svær tid igen får nyt livsmod og kræfter tilbage til at leve sit liv.
 • Overvej med dig selv, hvordan verden ville se ud, hvis der aldrig var mulighed for, at vi kunne begynde på ny.
 • I Bibelens fortælling om Jesu død og opstandelse får Jesu tilhængere også en ny begyndelse, ja nyt liv, da de finder ud af, at han ikke længere er død, men stået op af graven. Læs fortællingen her https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/joh/20#11-18
 • Hvad sker der med kvinderne i fortællingen - hvordan forandres deres liv? Skriv og send svaret til din præst.
 • Brug kameraet på din telefon eller find billeder på nettet: Send tre billeder til din præst, der illustrerer "nye begyndelser". Det kan fx være i naturen, mellem mennesker eller i kristendommen.