Konfirmandtilmelding

- et frivilligt tilbud!

IT kontoret har udarbejdet et nyt værktøj til konfirmandtilmelding for at sikre en række retsregler.

Hermed en opsamling på viden herom

På folkekirken.dk kan forældre fra april måned 2019 tilmelde deres børn til konfirmationsforberedelse - klik her

Ved tilmeldingen sikres det lovgivningsmæssige, da begge forældre kan underskrive via brug af NemID, og tilmeldingen er også sikret i forhold til personfølsomme oplysninger GDPR.

Oplysninger registreres i PERSON/den digitale kirkebog.

Sognene opfordres til at forklare og lave link fra egen hjemmeside til konfirmandtilmeldingen. I brev udsendt til samtlige kirkebogsførere og præster kan man læse mere - klik her

Omkring implementering på sognets hjemmeside - klik her

Når forældre tilmelder

Ved tilmelding kommer nedenstående menu frem.

De børn, man har forældremyndighed over, vil findes i første felt, og man kan vælge det barn, der aktuelt står foran en konfirmationsforberedelse. Det vil fremgå, hvilket sogn man er bosiddende i.

I de efterfølgende felter kan man vælge, i hvilket sogn konfirmationsforberedelsen og konfirmationen skal foregå.

Men der vil ikke fremgå skole, holdtilknytning eller hvad man kunne ønske sig af andre oplysninger!!

Tilmelding i PERSON

Tilmeldingen vil, når den er færdigsigneret, lægge sig i ’Indkomne sager’ i PERSON/den digitale kirkebog i konfirmationssognet. Hvis forberedelsessognet er et andet sogn, vil systemet automatisk sende en mail om dette til forberedelsessognets postkasse.

Kommunikationsmodul til oktober 2019

IT kontoret er ved at udvikle et kommunikationsmodul, så man efterfølgende kan "kommunikere med både forældre og konfirmander, lave konfirmationshold og andre relevante opgaver. Her kan forældremyndighedshaveren også oplyse, om der må blive taget billeder af barnet samt om barnet har særlige behov, som du som præst og konfirmandunderviser bør være opmærksom på". Ovenstående sker med sikker kommunikation i tråd med GDPR.

Efterfølgende kan præsten skrive til konfirmanden via sms eller email.

Kilde - klik her - kræver adgang til DAB.

Indskrivning og frivillighed

Begrundelse for dette nye tiltag er at sikre det lovgivningsmæssige, herunder GPDR og det juridiske omkring forældregodkendelser. Dernæst handler det også om, at man vil sikre data af tilmeldte konfirmander til Danmarks Statistik.

Det er dog et frivilligt tilbud, og man kan fortsat lave en traditionel indskrivning, hvor alle aftaler kommer på plads på én gang, og hvor forældrene underskriver en tilmelding.

Hvis man ved traditionel indskrivning vil sikre sig i forbindelse med persondataordning GDPR 25. maj 2018, kan man lave en indskrivningsblanket, hvor det fremgår, hvad der sker med indsamlede data - klik her - (kan redigeres efter egne behov) - som Bent Skovhus Christensen, sognepræst ved Sædden kirke har valgt.

Juridisk kan man åbenbart ikke løbe fra at begge forældre skal underskrive.

Efterfølgende kan man så manuelt indskrive tilmelding i PERSON/den digitale kirkebog.

Alternativt kan man bede forældrene medbringe NemID nøglekort til indskrivning, hvor de så kan gennemføre den digitale tilmelding.