Andagt og gudstjeneste

Her finder du inspiration til, hvordan man kan arbejde med konfirmandernes indøvelse i gudstjenestelig praksis. Vi har samlet det i nogle forskellige kategorier, som til en vis grad lapper over hinanden.

Ungdomsgudstjenester er gudstjenester, der er målrettet unge i konfirmandalderen. Generelt er det gudstjenester, der er lavet for konfirmander og andre unge og ikke af konfirmander.

Konfirmandgudstjenester er gudstjenester, hvor der i høj grad gives ejerskab og medbestemmelse til konfirmanderne. Konfirmanderne er således aktive i både forberedelse og udførelse.

Andagter er de kontinuerlige minigudstjenester, der holdes i forbindelse med konfirmationsforberedelsen eller minikonfirmandundervisningen.

Konfirmationsgudstjenesten er selve gudstjenesten, hvor konfirmationen finder sted. Her er der inspiration til,  hvordan man medinddrager konfirmanderne, idéer til hvordan en symbolsk gave kan inddrages i talen og overvejelser over form og tilspørgsel.

Har du en idé du vil dele med dine kollegaer, så send den endelig ind.

Andagt og gudstjeneste

Her finder du inspiration til, hvordan man kan arbejde med minikonfirmandernes indøvelse i gudstjenestelig praksis. Vi har samlet det i nogle forskellige kategorier, som til en vis grad lapper over hinanden.

Andagter er de kontinuerlige minigudstjenester, der holdes i forbindelse med konfirmationsforberedelsen eller minikonfirmandundervisningen.

Børnegudstjenester her samler vi idéer op, som kan inddrages i børnegudstjenester.

Fortællinger som kan inddrages i andagt eller gudstjeneste

Har du en ide du vil dele med dine kollegaer så send den endelig ind.

Andagt og gudstjeneste

Her finder du inspiration til, hvordan man kan arbejde med konfirmandernes indøvelse i gudstjenestelig praksis. Vi har samlet det i nogle forskellige kategorier, som til en vis grad lapper over hinanden.

Andagter er de kontinuerlige minigudstjenester, der holdes i forbindelse med konfirmationsforberedelsen eller minikonfirmandundervisningen.

Konfirmationsgudstjenesten er selve gudstjenesten, hvor konfirmationen finder sted.

Har du en ide du vil dele med dine kollegaer så send den endelig ind.