Sæsonstart

Den nye konfirmandsæson står for døren, og det er vigtigt at komme godt fra start. Et godt forarbejde kan både gøre undervisningen lettere og mere overskuelig, når først konfirmanderne vælter ind af døren.

Andagter

I højre side af Konfirmandcenterets hjemmeside vil der hver uge i løbet af konfirmandsæsonen komme en andagt op, der passer til kommende søndags tekst - vi kalder dem "Kirkeårsandagter for konfirmander". Andagterne er grydeklare og er derfor nemme at gå til. I stedet for at vente, til andagten kommer op på siden, kan man finde dem alle sammen her.

Årsplaner

Det er værd at investere tid i at lave en god årsplan! At man har gjort sig nogle overordnede overvejelser over, hvad man vil med sit forløb og hvordan, højner kvaliteten af undervisningen og vil være en hjælp året igennem. Årsplaner kan se vidt forskellige ud alt efter, hvad man vil med sine konfirmander. Vi deler her to eksempler med jer: Årsplan i kirkerummet og Omvendt årsplan.

Go' Samtale

Prøv kortene fra "Go' Samtale". De fungerer fint som samtalestartere hjemme i familierne. Provst Asger Grove Korsholm skrev følgende, da han brugte dem med sine konfirmander og deres familier:

”Ved introaftenen for konfirmander og forældre fortalte jeg om samtalekortene fra Go’ Samtale, og at de oplagt kunne bruges omkring aftensmaden. Alle, der ønskede det, fik et samtalekort med hjem. Familiernes respons var god og efter at have afprøvet et kort, ønskede flere at få et nyt kort med hjem. Nogle valgte bevidst specifikke samtalekort med emner, de gerne ville snakke om. Min erfaring er, at samtalekort om væsentlige eksistentielle emner kan være en øjenåbner for alle konfirmandfamilier. De oplever, at konfirmationsforberedelsen og kirken har med livets mange facetter at gøre. Derved forlænges samtalen i konfirmandstuen ud i familierne.”

Konfirmationsmagasin

Husk at købe Konfirmationsmagasinet til forældre om konfirmationsforberedelse. Det er godt at få udleveret det i begyndelsen af året, så forældrene har tid til at få læst og kigget i løbet af det år, hvor de har en konfirmand i huset. Læs mere om Konfirmationsmagasinet her.