”Klokke-hilsen” og ”En hilse-sang”

”Klokke-hilsen” og ”En hilse-sang”

Mål

At koble bedeslag med kirkens møde med konfirmanderne

At blive kaldet ved navn

At skabe relation

Forløb

Når gudstjenesten begynder, hører vi kirkeklokkerne, som ringer 3 + 3 + 3 slag – vi tæller på fingeren og får at vide, at klokkerne ringer tre slag for Gud Fader, tre slag for Jesus Kristus og tre slag for Gud Helligånd.

Senere hører vi syngeskålen slå de ni bedeslag – nu tæt på os. Klik her

Til sidst hører vi den lille klokken sige god dag til hver enkelt med et slag for hver stavelse i vores navn – først mens navnet bliver sagt – og derefter ”siger” klokken det selv. På denne måde bliver mit navn og Guds navn ”ringet sammen”. Mit navn bliver nævnt. Jeg er set. Klik her

Samme funktion har hilsesangen – at være set og nævnt ved navn. Hvis teologen behøver et skriftsted at hænge sin praksis op på, kan henvises til Esajas 43,1: ”Jeg kalder dig ved navn, du er min”. Konfirmanderne behøver ingen skrifthenvisninger – de får en erfaring af at være kaldt ved navn i Guds hus. Klik her

Tekst og node til hilsesang - klik her

Arbejdsmetode

Musik og stilhed - at skabe relation

Tekster

Se tekst til hilsesang -  klik her

Varighed

5-10 minutter

Diverse

Aktiviteten er lavet for udviklingshæmmede konfirmander med og uden talesprog.