Hvem skal have mit hjerte?

Hvem skal have mit hjerte?

Mål

At anspore til etiske overvejelse

Forløb
  • Konfirmanderne inddeles i grupper af 4-6 personer. De udnævnes alle til læger på Hjerting Hjertehospital! Hver gruppe får udleveret et hjerte - klippet i rødt karton.
  •  "I er en gruppe læger, der skal afgøre en vigtig sag. I har fem patienter, der er meget syge og behøver et nyt hjerte. Problemet er, at I kun har ét hjerte til de fem patienter. Hvem af de fem skal have det?"
  • Underviseren fremlægger de fem sager (man kan gøre det ved at tegne pindemænd/damer på tavlen og antyde lidt om hver af de fem).
  • De 5 patienter - patientjournal evt. til kopiering og udlevering - klik her
  • Jeres opgave er nu at skrive en liste over, hvem I synes, der skal have hjertet. Skriv rækkefølgen ned på alle fem – hvem skal først, og hvem er nummer to osv. (sæt nu den første døde eller der kom et ekstra hjerte).
  • Skriv en kort begrundelse ud for hver eneste – hvorfor og hvorfor ikke. Hvilke grunde bruger I, når I skal vælge?
  • Konfirmanderne arbejder nu i grupper og laver en indstilling, dvs. de skriver et navn på det hjerte, de har fået udleveret.
  • Fælles diskussion - hvorfor stemte vi, som vi gjorde? Hvorfor valgte vi nogen til og fra? Alder? Helbred? familiestatus? Betydning for samfundet?
Arbejdsmetode

Samtale, debat, "rollespil"

Forberedelse

Klippe hjerter ud og evt. kopiere patientjournaler.

Materialer

Hjerte i rødt karton og skrivegrej.

Patientjournaler - klik her.

Indstilling - klik her.

Varighed

Op til en ½ times samtale i grupperne.

Diverse

De senere år har jeg med et vist held brugt den ved det indledende forældremøde.

Man kunne indlede hele forløbet med at sende et rigtigt hjerte rundt (svinehjerte)!