Står Gud bag Coronavirus?

Står Gud bag Coronavirus?

Mål

At samtale om den aktuelle Coronavirus og frygt

At bringe teodicespørgsmålet i spil

At perspektivere og understrege det kristne håb

Forløb

Genfortæl fortællingen om Farao og de 10 plager, ikke for at skabe frygt, men for at lade de unge høre, at det ikke er første gang, mennesker har mødt store udfordringer.

Lad dem evt. skrive ned, hvornår "Coronavirus" er med i den gamle fortælling, eller hvornår der er noget, de kan genkende fra deres virkelige liv.

Et gammelt huskevers:

Vand til Blod og Frøers Mængde,
Myg dernæst Egypten trængte.
Utøj, Pest og Bylders Nød,
Hagel, Græshop, Mørke, Død.

Tal med konfirmanderne om deres frygt!

Man er udfordret af det spørgsmål, som konfirmanderne måske vil stille: "Er det Gud, der straffer?" - altså teodicespørgsmålet.

Fortæl om det kristne håb - Gudsriget.

Bed fadervor - og tal om bønnen "komme dit rige".

Hvad ved vi faktuelt om Coronavirus: - klik her

Aktivitetsforslag:

  • Del konfirmanderne op i to hold. Det ene hold skal forestille sig at være teenager i Danmark, og det andet hold skal forestille sig at være teenager i Kina, hvor Coronavirus har haft fat.
  • Holdene får nu fem minutter til at løbe stafet op til tavlen og skrive ting på, som teenageren håber på i Kina, og som konfirmanden håber på i Danmark.
  • Når de fem minutter er gået, skifter holdene tavle og bliver bedt om at sætte ring om de ting, som de også har skrevet på deres egen tavle. Lad derefter konfirmanderne cirkulere lidt og tale om, hvor mange håb der måske er ens, eller hvor mange der er forskellige.
Arbejdsmetode

Genfortælling og samtale

Tekster

1 mos 7,13 ff de 10 Plager

Luk 13, hvor Jesus spørger, om tilhørerne tror, at de mennesker, der blev dræbt af tårnet i Siloa, var større syndere end alle andre.

Matt 6,9-13 Fadervor med fokus på komme dit rige

Åb 21,1ff Håb om en ny himmel og en ny jord og dermed altings nyskabelse

Varighed

15-30 minutter

Diverse

En præst skriver:

Jeg vil tilføje en bibeltekst – fra begyndelsen af Lukas 13, hvor Jesus spørger, om tilhørerne tror, at de mennesker, der blev dræbt af tårnet i Siloa, var større syndere end alle andre.

Jeg vil forsøge at have både modsætningen GT NT i fokus, tale om livsvilkår og om forskellen på frygt, livsmod og overmod – foruden teodice-problematikken.