Kort sagt til børn

Gudstjeneste er, når mennesker mødes for at bede til Gud, synge sammen og høre historier fra Bibelen. Om søndagen modtager man også nadver sammen, og måske er der børn, der bliver døbt. Det foregår oftest i en kirke, men det kan sådan set være, hvor som helst.

Teologisk refleksion

Landet over er der højmesse i kirkerne søndag formiddag. Stavelsen "høj-" antyder, at der er altergang, ligesom der også er mulighed for dåb. I en højmesse er der derudover bønner, tekstlæsninger, salmesang og prædiken. Ud over højmessen er der også en hel vifte af andre gudstjenesteformer, der kan finde sted i ugens løb. Disse gudstjenester henvender sig ofte til særlige målgrupper fx børn, unge, åndeligt søgende osv. Indhold og form varierer alt efter målgruppen, men oftest vil der som et minimum være bibellæsning og bøn. Gudstjenesten er et mødested mellem Gud og mennesker.