Synd

Kort sagt til børn

At synde kan fx være at sige noget grimt om en kammerat uden grund. Hermed kommer der afstand imellem en selv og kammeraten. At synde er noget, alle mennesker gør.

Teologisk refleksion

Synd handler ikke kun om, at vi begår overtrædelser i større eller mindre grad. Synd er derimod et menneskeligt vilkår, hvor vi kan opleve adskillelse, splittelse og føle os fremmedgjorte overfor os selv, andre eller Gud. Når vi synder, skiller vi os fra Gud og vores næste på grund af det, vi gjorde – og søger måske mere vores eget bedste, frem for Guds vilje og det, der er bedst for vores næste.

I Det Gamle Testamente kan vi læse om, hvordan Adam og Eva som de første syndede mod Gud ved at spise af kundskabens træ. I Det Nye Testamente ses synden som det, der adskiller mennesket fra Gud. For at rette op på denne adskillelse var der brug for syndernes forladelse, dvs. tilgivelse fra Gud.

Vi har alle fået den mulighed at bede Gud om forladelse og tilgivelse for vores synd. Når Gud forlader vore syndere, er det for at vi kan starte på en frisk og tænke på fremtidens muligheder frem for dårlig samvittighed og fortidens fejltrin. Når vi modtager syndernes forladelse, som fx ved nadveren, får vi ud over muligheden for at starte på en frisk også muligheden for at vi igen kan se Gud og hinanden i øjnene, uden at der er noget, der skiller os ad.

Bibeltekster om synd

- Adam og Eva synder: 1. Mos 3

- Bøn om syndernes forladelse: Matt. 6,12

- Jesu kamp mod synden: Matt. 9,13