Kirke

Kort sagt til børn

Kirken er både den bygning, hvor der bl.a. fejres gudstjeneste og hvor vi bliver døbt, men også et fællesskab med alle døbte – både dem, vi kender og dem, vi ikke kender.

Teologisk refleksion

Ordet kirke anvendes både om en kirkebygning og om kirkeinstitutionen som helhed, om det sted, hvor forkyndelsen sker og om menighedens fællesskab.

Kirken er den fysiske kirkebygning, vi hver især kommer i, men også den universelle kirke og institution verden over samt det sted, hvor evangeliet forkyndes og sakramenterne forvaltes. Samtidig er kirken – og dette især - også et fællesskab af alle troende og består dermed af mennesker. Kirke er et fællesskab, vi har med hinanden lokalt og med alle kristne verden over. Dette er en betegnelse, der ses i Det Nye Testamente, hvor ordet kirke betegner ”dem, der er kaldt ud”, dvs. en almindelig forsamling, der er kaldt sammen. Således er kirke her forstået som et særligt fællesskab, der er kaldt sammen af Guds ord.

Bibelen om kirke

- Kirken som Guds folk: 1. Pet. 2,9-10

- Kirken som Guds tempel: 1. Kor. 3,16-17

- Kirken som Kristi legeme: 1. Kor. 12,12-31

- Kirkens opbygning på Kristus: Joh. 15,1-8

- Om kirkens begyndelse: Matt. 28,16-20