Håb

Kort sagt til børn

Håb er et ønske til fremtiden. Man kan håbe på mange ting, fx at en ven, der er syg, må blive rask.

Teologisk refleksion

I Bibelen betyder håb, at vi tillidsfuldt forventer, at Gud vil det bedste for os. Håbet er et håb til Gud og henter sin begrundelse i Jesu liv og opstandelse.

Håb er et menneskeligt grundvilkår og en vigtig drivkraft, som vi ikke kan undvære. Håb er at tro på livet – at tro på det, Gud har lovet, og at han vil holde det.

At håbe handler om, at turde bringe fremtiden ind i nutiden. Det kristne håb er håbet om, at Gud også er til stede i den fremtid, vi ikke kender, selv i den fremtid der har med døden at gøre. Håbet om en fremtid i Guds hænder giver styrke, mod og trøst til nutiden. Et liv med håb er dermed et meningsfuldt liv.

Håb kan være at håbe på noget konkret, som fx at en bekendt må blive rask. Men håb kan også være mere abstrakt, hvor vi fx håber på fred i verden. At vi kan håbe, gør noget ved os. Håbet er med til at give vores liv mening. På trods af krig, sorg og ulykke har vi håbet – håbet om bedre tider og nye muligheder. Det håb giver livet mening og kan sætte forandringer i gang, give frimodighed og åbne nye perspektiver.

Paulus knytter tro, håb og kærlighed sammen som de tre vigtigste ting i kristendommen: troen på Kristus, hans liv, død og opstandelse, håbet om det, han vil gøre i fremtiden og kærligheden, der er det, Gud handler ud af, og som kristne skal leve af.

Bibeltekster om håb

- Fremtidshåbet: Matt. 5,3-12

- Tro, håb og kærlighed: 1. Kor 13,13