Lignelser

Kort sagt til børn

En lignelse er en fortælling, Jesus fortæller, der ligner noget, vi godt kender i forvejen.

Teologisk refleksion

Evangeliernes fremstilling af Jesus vidner om en mand med en særlig evne til at fortælle. Når han skal kommunikere sit budskab, sker det ofte i lignelsens form. I stedet for at tale direkte om en givent emne, fortæller han om et emne eller en situation, der tematisk ligner det konkrete emne, han vil formidle. Dvs. at lignelsens betydning ikke altid fremstår klar og tydelig for modtagerne, men besidder ofte en gådefuldhed i sig. Det hører derfor også med til lignelsens væsen, at den er åben for forskellige meninger og tolkninger ind i sammenhængen. Indholdet i Jesu lignelser refererer til natur, familieliv og andre sociale forhold, og ofte bliver de vinklet på en underfundig måde, der kan overraske og provokere. 

Bibeltekster

Den barmhjertige samaritaner, Luk. 10, 30-37

Den fortabte søn, Luk. 15, 11-32

Den uærlige godsforvalter, Luk. 16, 1-13

Den rige mand og Lazarus, Luk. 16, 19-31

Tolderen og farisæren, Luk. 18, 9-14