Guds rige

Kort sagt til børn

Guds rige er ikke et konkret land, vi kan se på et verdenskort, men der, hvor det gode og kærlige sker mellem mennesker. Det kan være, når du får et varmt knus af din mor eller en ven trøster dig, hvis du er ked af det.

Teologisk refleksion

Talen om Guds rige forekommer både i evangelierne og hos Paulus. Begrebet rummer en dobbelthed i spændingen mellem et ”allerede” og et ”endnu ikke”. I Det Nye Testamente forkyndes både Guds riges komme som noget fremtidigt og nært forestående (fx Matt. 4,17), og som noget der allerede nu var virksomt i verden og ”midt iblandt jer” (fx Luk. 17,20-21). Guds riges komme var en så nært forestående begivenhed, at dets kræfter allerede nu virkede i verden. Som tegn på det sås bl.a. Jesu helbredelser og undere. Guds rige er altså ikke et geografisk sted, men der, hvor Guds kræfter allerede er virksomme i verden både indvendigt i mennesker og i den omgivende verden. Og samtidig er det noget, vi venter på at se den fulde virkning af.

Bibelen om Guds rige

Matt. 1,15; Matt. 4,17; Luk. 4,14ff. Matt. 22,28; Luk. 17,20f.