Slår fundamentet revner?

Skolereformens konsekvenser for folkekirkens konfirmationsforberedelse.

Her præsenteres undersøgelsens resultater i videoform samt overvejelser over konsekvenser og løsninger.

Læs pixiudgave af rapporten - klik her

Læs hele undersøgelsen - klik her

Læs Kirkeministerens analyse af rapporten - klik her

Skolereformundersøgelse nr. 3

Præsentation af resultater og et kort bud på udfordringer og løsninger.

Timeplacering

Om forholdet imellem skole og kirke og forløbet omkring timeplaceringen.

Præstens pædagogik

”Hvordan kan man lære noget, hvis ikke man sidder og lytter til en, der taler?” Om præsternes udfordring efter skolereformen.

§8 i anordningen

"Konfirmationsforberedelsens mål skal nås ved at bygge bro mellem konfirmandernes livsverden og evangeliet og at indøve dem i gudstjenestelig praksis" - bliver der bygget bro i konfirmationsforberedelsen?

Relationen

"Viden skabes ikke i hin enkelte, men dannes i menneskers interaktion."

Løsningen?

Kan der peges på løsninger omkring konfirmationsforberedelsen efter, skolereformen har udfordret den?