Præster, konfirmander og pædagogik

En brugsrapport!!

med afsæt i præsternes virkelighed har Pernille Nærvig Petersen skrevet en brugsrapport med refleksioner, ideer og overvejelser til konfirmationsforberedelsen.

Brugsrapporten omhandlende fire hovedafsnit,

  • første afsnit med fokus på hvad præsterne vil med konfirmationsforberedelsen,
  • andet afsnit med fokus på hvad konfirmanderne får med sig fra konfirmationsforberedelsen,
  • tredje afsnit med fokus på pædagogiske overvejelser og redskaber i konfirmationsforberedelsen og
  • fjerde afsnit, hvor præsternes erfaringer, udfordringer og ønsker ridses op.

Pernille Nærvig Petersen skriver:

Der har ikke været tid til en grundig bearbejdning af alle afsnit med noter, henvisninger etc., og dele af rapporten vil derfor fremstå mere anekdotisk end akademisk. Jeg mener, at dette kan forsvares, da den skal bruges til refleksion, til kursusafholdelse og til videre tilrettelæggelse af det religionspædagogiske arbejde, snarere end den skal bruges til publicering.
Den store bredde betyder også, at rapporten peger i mange retninger og visse steder er overfladisk, fordi den ikke går i dybden. Jeg har lavet en kort sammenskrivning, der tager de vigtigste punkter op for at sikre en overskuelighed.

Læs sammenskrivning - klik her

Læs rapporten - klik her