Konfirmandernes oplevelse af højmessen

Karen Togsverd Hansen, sognepræst i Skæring, har lavet et masterprojekt med titlen "Konfirmandernes oplevelse af højmessen".

Konfirmandcenteret har talt med hende om nogle af de resultater, som specialet og undersøgelsen kom frem til. Se videoer nedenfor.

Specialet kan læses her.

En undersøgelse om konfirmandernes fortrolighed med gudstjeneste.

Masterprojekt

En beskrivelse af baggrunden for undersøgelsen, og i hvilken sammenhæng den er foretaget.

Resultat af undersøgelsen

Lavpunkter og højdepunkter i højmessen.

Øverum eller andagtsrum

Hvad kan man konkludere, og hvad er nyt eller overraskende?

Anbefalinger

Hvordan kan vi gøre det lidt bedre? Hvad skal til, og er der greb, vi kan tage fat i for at konfirmanderne oplever højmessen mere vedkommende?

Inddragelse

Inddragelse og medvirken gør en forskel.