Dåbsoplæring

En række nye tilbud såsom minikonfirmandundervisning, babysalmesang, kor og kristendomskurser har i de seneste år har været nogle af Folkekirkens svar på behovet for formidling af den kristne tro.
Det stigende behov for dåbsoplæring rejser naturligt ønsket om en mere målrettet styrkelse af trosformidlingen i Folkekirken. Det kræver viden om, hvad der faktisk foregår og klarhed over, hvordan man ønsker dåbsoplæringen varetaget fremover.
Disse to opgaver har biskopperne i 2008 nedsat en arbejdsgruppe til at løse.

Det er arbejdsgruppens håb, at denne empiriske analyse dels kan danne baggrund for det videre arbejde i biskoppernes arbejdsgruppe og dels kan inspirere kirkeligt interesserede til videre diskussioner af Folkekirkens dåbsoplæring.

 

I afsnit 4 behandles undersøgelsens data omkring konfirmationsforberedelse, hvor man bla. ser på:

  • Sammenhæng med minikonfirmandarbejdet
  • Ramme betingelser
  • Tidsmæssige spørgsmål
  • Forældremøder
  • Undervisere
  • Hensigten med konfirmandforberedelsen
  • Pædagogiske redskaber

Undersøgelsen kan i sin fulde længde hentes her.