På Herrens mark

- et konfirmandportræt

”Konfirmander er ikke, som de var en gang!” Sådan hører vi i Konfirmandcenteret ofte præster sige. Og det er sandt, tiderne skifter, nye tendenser og strømninger præger de nye generationer, og som voksen kan man føle sig fremmed og på lang afstand af et teenageliv. Derfor har vi bedt CUR, Center for Ungdomsstudier, om at tegne et portræt af nutidens konfirmandårgange, så vi kan få en viden om, hvad der rører sig, og hvordan vi religionspædagogisk og relationelt kan møde konfirmanderne. Tak til CUR for at bidrage med dette væsentlige arbejde, der giver os en viden, vi kan tage med os i mødet med konfirmanderne.

Konfirmandportrættet behandler følgende indhold:

Kapitel 1 giver nogle overordnede perspektiver på unges hverdagsliv og fællesskaber og de ændrede rammevilkår, som unge og voksne skal forholde sig til, når individualisering, påbudssamfund, ’tiltide- værelse’ og en ændret relationsgrammatik gør sig gældende.

Kapitel 2 sætter fokus på tre vigtige faktorer i unges liv: fritidsliv, friends og forældre for til sidst at se nærmere på unges forhold til tro og religion.

Kapitel 3 tegner et billede af konfirmanders religiøse identitet, religiøse praksis samt deres erfaringer med kirkens forskellige formelle og uformelle dåbsoplæringstilbud.

Kapitel 4 redegør for konfirmanders intentioner med konfirmationen. Generelt giver flertallet udtryk for, at de er drevet af deres eget valg, hvorfor selvbestemmelse har stor betydning for deres deltagelse og engagement.

Kapitel 5 beskriver konfirmanders forskelligartede motiver for at deltage i et konfirmandforløb.

Kapitel 6 ser nærmere på, hvad konfirmander anser som vigtigt i et konfirmandforløb, og hvad de motiveres af.

Kapitel 7 er en kort opsamling på konfirmandforløbets muligheder for at bidrage med væsentlige elementer til konfirmanders trivsel, fælleskab, religiøse dannelse og for at være med til at skabe et ’frirum’ i en presset ungdomsvirkelighed.

Læs undersøgelsen - klik her