Hvad er de unge optaget af?

Hvad er de unge optagede af, og hvilke perspektiver har de på kirke og kristendom? Hvordan vil de gerne have at kirken skal kommunikere med dem og inddrage dem?

For at få svar på det bad Aalborg Stifts Udvalget for Unge og Kirke (SUK) Center for Ungdomsstudier (CUR) foretage en ungdomshøring på tre forskellige efterskoler.