Kort sagt til børn

Vand giver liv, da vi ikke kan leve uden vand. Tænk på hvordan vand kan slukke din tørst og give dig ny energi. Vand er også med til at gøre os rene, fx når vi er i bad.

Teologisk refleksion

Vand symboliserer både fødsel, liv og renselse, hvilket ses i dåben.

I dåben får den døbte tre håndfulde vand i hovedet, som et tegn på, at den døbte bliver genfødt som et lille Guds barn og sat ind i et fællesskab med alle kristne. Vandet er her livgivende og et billede på, at Gud er den, der giver os livet. Samtidig er vandet (de tre håndfulde vand) sammen med ordene ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” det, der renser. Vandet har ikke i sig selv en forvandlende kraft, men det er Guds ord, der ved vandet virker. Dåbens vand renser den døbte og vasker synden bort – vi bliver renset og får tilgivelse for de fejl, vi har lavet og for de fejl, vi vil lave.

I Bibelen kan vi læse om vandets betydning. I Det Gamle Testamente er vandets betydning ikke kun livgivende og det livsnødvendige. Det kan også betegne det farlige og livstruende, som fx syndfloden, hvor vandet udslettede liv i stedet for at give liv. I Det Nye Testamente bruges ordet mere i overført betydning, hvor Jesus bl.a. siger, at det levende vand fås hos ham. Det betyder, at mennesket må tage imod Jesus og hans ord.

I det daglige er vand et symbol på livet, da vi ikke kan leve uden vand. Vand er kilden til livet.

Bibelen om vand

Vand som noget truende: 1. Mos. 6,17; 7,10-24

- Jesus som det levende vand: Joh. 4,10-15

- Dåbsbefalingen/Missionsbefalingen: Matt. 28, 16-20