Kort sagt til børn

Et våbenhus er kirkens entré. I gamle dage lagde man sine våben her. I dag lægger man sit overtøj.

Teologisk refleksion

Selve kirkerummet er et rum for fred og ikke-vold. I gammel tid blev våbenhuset derfor anvendt til at aflægge sine våben, så man kunne træde ubevæbnet ind i kirken. I dag kan man overveje, om man i overført betydning bærer på våben eller strid, som man kan efterlade i våbenhuset og træde ind i kirken med åbent sind.