Kort sagt til børn

Trosbekendelsen er en masse ord, der fortæller om den kristne tro.

Teologisk refleksion

Trosbekendelsen er en bekendelse af det, vi som kristne tror på: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Den beskriver således grundlaget for den kristne tro og udtrykker nogle af de mest centrale læresætninger og indhold i den kristne tro.

Til gudstjenester, ved dåb og konfirmation og ved begravelse eller bisættelse bruges Den Apostolske Trosbekendelse sammen med en indledende forsagelse. Til gudstjenester synges, messes eller siges trosbekendelsen af menighed og/eller præst. Ved dåben siges der ”ja” til at blive døbt på den kristne tro ved at sige ”ja” til trosbekendelsens indhold. Dette ”ja” bekræftes til konfirmationen af konfirmanden selv.

Bibelen om trosbekendelse

- Dåbsbefalingen: Matt. 28,19