Kort sagt til børn

Ofte bruger vi et rødt hjerte som symbol for kærligheden. Der kan også være symboler eller tegn for andre ting, som kan være svære at forklare.

Teologisk refleksion

Et symbol er et billedligt tegn for noget, der kan være svært at forklare. Det kan være, at der er brug for at sige noget mere eller andet, end det er muligt med ord. Symbolets funktion er at udtrykke eller vise det, som egentlig ikke kan vises.

Symboler findes mange steder - på gader, på bygninger, på internettet, i bøger og i kirker. Også i kristendommen findes der mange symboler. De stammer fra Bibelen, fx er en fisk et symbol på det at være kristen.

Bibeltekster om symboler

- Om lyset som symbol: Luk. 2,32

- Om skibet som symbol: Mark. 4,35-41