Kort sagt til børn

Påske er kristendommens vigtigste begivenhed. I påsken døde Jesus for nogle dage senere at blive gjort levende igen.

Teologisk refleksion

Påsken er den vigtigste højtid i kristendommen, hvor vi fejrer Jesu opstandelse fra de døde.

Påsken varer en hel uge og starter palmesøndag, hvor Jesus ridder ind i Jerusalem på et æsel, imens folk står og vifter med palmegrene og hylder ham som en konge. Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus indstifter nadveren og spiser det sidste måltid med sine disciple. Dagen efter – Langfredag – bliver Jesus pint, korsfæstet, dømt til døden og begravet. Søndag, som er påskedag og en glædens dag, finder kvinderne Jesu grav tom og bliver klar over, at han er opstået fra de døde. Dette fejres påskedag og 2. påskedag, hvor Jesus viser sig for folk som den opstandne Herre.

Da Jesu opstandelse fandt sted en søndag, kan hver gudstjeneste om søndagen egentlig opfattes som en påskegudstjeneste, hvor vi får del i nadveren og mindes Jesu opstandelse.

Påsken ligger ikke som julen på en bestemt dag. Påskedag er altid den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. På den måde varierer det fra år til år, hvornår påsken ligger.

Bibelen om påske

- Palmesøndag: Matt. 21,1-9

- Skærtorsdag: Matt. 26,17-29

- Langfredag: Matt. 27,32-56

- Påskedag: Matt. 28,1-7

- 2. påskedag: Luk. 24,13-25; Joh. 20,1-18