Kort sagt til børn

Når vi siger Dronning Margrethe, er det en titel og et navn. Kristus er titlen for Jesus og vil sige den konge, man forventede, der skulle komme og befri folket.

Teologisk refleksion

Kristus betyder messias eller den salvede og bruges i Det Gamle Testamente i betydningen ’salvet som konge’. Det var altså en forventning om en person, der skulle komme og udfri folket.

I Det Nye Testamente får Jesus ikke betegnelsen Kristus i kraft af sin afstamning, men ved at fuldføre den gerning, som han var sendt for. Derfor kan man heller ikke adskille person og gerning.

I en jødisk tradition havde man en forventning om Messias, som har den samme betydning som Kristus, altså den salvede.

Kristus er så at sige den ramme, vi må bruge, når vi skal beskrive Jesus. Gud der tog bolig i Jesus som et menneske, der blev ydmyget til lidelse og død og opstod på den tredje dag.

Bibeltekster om Kristus

- Jesus som Kristus: Mark. 14,61-62; Joh. 4,25ff

- Kristus brugt som egennavn: 1. Kor. 10,4

- Filipperbrevshymnen: Fil. 2,6-11