Kort sagt til børn

At være kristen er at være døbt.

Teologisk refleksion

Ordet kristen betegner folk, der er tilhængere af eller på anden måde knyttet til Jesus Kristus. At være kristen vil sige, at vi tror på, at Jesus er Guds søn.

At være kristen er at være døbt og handler om at leve sit liv i tro og tillid til Jesus Kristus – til ham, der i dåben gør os til sine børn og giver os del i sit rige. Som kristen har vi ikke som sådan regler vi skal følge, men en form for grundlov, nemlig det dobbelte kærlighedsbud, som lyder: Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv.

Vi forsøger ofte at kategorisere kristne – om man er meget eller lidt kristen, om man er folkekirkekristen eller kulturkristen. Man kan ikke være mere eller mindre kristen – er man kristen, er man kristen. Men man kan praktisere sin tro på forskellige måder og i forskellige grader. Nogle kristne går fx ofte i kirke, andre kun til højtider og andre slet ikke – andre igen beder aftenbøn hver aften og andre en gang imellem. Der er ikke nogen krav til, hvad eller hvor meget man skal gøre som kristen, det handler derimod blot om at tro og have tillid.