Kort sagt til børn

Jesus var en helt særlig person, fordi han både var menneske og Gud – og derfor kunne Jesus gøre ting, som almindelige mennesker ikke kunne, fx at helbrede syge.

Teologisk refleksion

Jesus er den vigtigste person i kristendommen, og vi kan læse om hans liv og virke i Det Nye Testamente – særligt i de fire evangelier.

Jesus er en historisk person - et menneske, der levede sit liv i Palæstina. Jesus vandrede rundt og hjalp andre mennesker, fx helbredte han syge og sørgede for, at en smule mad rakte nok til tusindvis af mennesker. Jesu handlinger og gerninger kan vi ikke bevise, men vi må tro på, at de fandt sted. På samme tid er Jesus også Gud. Jesus havde, som Guds søn, Guds kærlighed, handling og ord i sig, og således kan vi se og høre, hvem og hvordan Gud er, ved at se på og lytte til Jesus.

Jesus er altså både sand Gud og sandt menneske. Denne dobbelthed kommer til udtryk i den almindelige benævnelse Jesus Kristus, hvor Kristus er en titel.

Jesus blev slået ihjel, fordi han forkyndte, at han var Guds søn. Jesus døde på et kors, hvor han ofrede sig for alle menneskers skyld. Han tog alle vore synder på sig. Men døden er ikke det sidste, der er at sige – Jesus vandt, fordi Gud var med ham og lod ham opstå igen. Dermed er Jesus den opstandne Jesus Kristus, som kristendommen handler om.

Bibeltekster om Jesus

- Bespisningen af de fem tusind: Matt. 14,13-21

- Helbredelsen af den lamme i Kapernaum: Luk. 5,17-26

- Jesu opstandelse: Matt 28,2-10