Kort sagt til børn

Gud er verdens skaber og vores far i himlen.Vi kan ikke se ham, men vi kan tro på ham.

Teologisk refleksion

I Bibelen findes der rigtig mange forskellige billeder af Gud og måder at beskrive Gud på. Her kommer to af de vigtigste:

På Bibelens aller første sider læser vi om, at Gud har skabt himlen og jorden. "Himlen og jorden" er, sagt med andre ord, "alt". Gud er verdens skaber. Han giver liv, og han opretholder livet.

I Det Nye Testamente beskrives Gud som far. Han er far til sin søn Jesus Kristus, og han er far til os. At vi må kalde Gud for far, er udtryk for, at han har omsorg for os - vi er hans børn.

 

 

Bibeltekster om Gud

- Gud som skaber: 1. Mos. 1-2

- Gud som far: Matt. 6, 9-13