Kort sagt til børn

Evangelium betyder "glædeligt budskab". Det glædelige budskab er, at Jesus er blevet født og lever. 

Teologisk refleksion

Et evangelium er Guds budskab om frelse til mennesker, og i evangeliet findes indholdet af den kristne forkyndelse. I Det Nye Testamente er der fire evangelier: Matthæus-, Markus-, Lukas og Johannesevangeliet. Beretningerne om Jesus er i begyndelsen først blevet fortalt videre fra mund til mund, men fra slutningen af det 1. årh. er de blevet nedfældet af forskellige forfattere. Hver af de fire evangelister fortæller hver på sin særlige måde historien om Jesu liv set i lyset af påsken. De tre første evangelier minder i stil mest om hinanden, mens Johannesevangeliet skiller sig ud fra de andre. I Matthæusevangeliet har Jesu undervisning en fremtrædende plads. Markusevangeliet er det ældste, og Markus søger at give svar på, hvem Jesus er. Svaret er, at Jesus er Guds søn, og viser Markus hhv. i Jesu undergerninger og i Jesu tale om sin egen lidelse og død. Centralt for Lukasevangeliet er, at Lukas lader Jesu forkyndelse sprænge alle grænser og dermed ikke kun være for jøderne men for alle. Det er også Lukas, der fortæller de berømte lignelser som den fortabte søn og den barmhjertige samaritaner. Johannesevangeliet er i sprog og stil mere poetisk end de andre tre. Johannes fortæller ikke lignelser, men i stedet findes et billedsprog, der er særegent.        

Bibeltekster om evangelium

Matthæusevangeliet

Markusevangeliet

Lukasevangeliet

Johannesevangeliet