BIB-ord er forklaringer på centrale teologiske ord. Med forklaringerne får du dermed mulighed for at få uddybet den bagvedliggende dogmatik.

Hvert ord er først forklaret ’kort sagt til børn’. Her forklares ordet i børnehøjde og på en måde, så det giver mening for børn i minikonfirmandalderen. Ordene kobles sammen med børnenes erfaringsverden.

Derefter følger en teologisk refleksion, hvor ordets betydning og sammenhæng forklares. Til sidst er der henvisninger til bibeltekster.

Vi er bevidste om, at der, ved at forklare centrale teologiske ord på denne måde, sker en forenkling og begrænsning. Vi har truffet et valg og lagt fokus ét sted – måske havde du valgt en anden metode eller et andet fokus. Vi har truffet vores valg ud fra en overbevisning om, at vil man nå børn i minikonfirmandalderen, er det vigtigt at knytte til ved deres erfaringsverden og derfra udbygge deres forståelse.

Har du kommentarer, er du velkommen til at kontakte Konfirmandcentret på post@slet-dette.konfirmandcenter.dk