Fadervor

Kort sagt til børn

Fadervor er en bøn, der er fælles for alle kristne. Her beder vi bl.a. om, at vi må få mad, være sammen med familie og venner og have et sted at bo.

Teologisk refleksion

Fadervor er den ældste og mest brugte bøn i kristendommen. Vi kender den fra Bibelen, hvor Jesus lærer sine disciple at bede denne bøn. Fadervor kaldes også for Herrens egen bøn.

Fadervor er en fælles bøn for alle kristne. Dermed kan Fadervor være med til at styrke ens bevidsthed om, at vi som kristne er en del af et større fællesskab. I bønnen beder vi ikke med ordene ”mig” eller ”mine”, men i stedet med ord som ”os” og ”vore”. Det er et tegn på, at der er tale om et fællesskab, der rækker ud over os selv og vores lokale kirke.

Når vi beder Fadervor, beder vi om meget mere end vi siger. Fx siger vi: ’Giv os i dag vort daglige brød’. Det betyder ikke kun brød i form af mad, men også at fx vi må have tøj at have på og et sted at bo.

Vi kan bede Fadervor enten alene eller sammen med andre – hvor og hvornår vi har lyst. Hver gang vi er i kirke, beder vi Fadervor, fx til dåb eller inden vi går til nadver.

Bibeltekster om Fadervor

-       Fadervor: Matt. 6,9-13