Persondatapolitik for konfirmandcenteret

7. maj 2018

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på vores hjemmesider, samt hvordan vi forholder os til billeder/video og samtykke. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvem de deles med.

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU's Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018.

1. Politikken gælder for følgende dataansvarlige organisation:

Konfirmandcenteret
Skt. Markus Kirkeplads 1,1.
8000 Aarhus C

Tlf:                 +45 58583030
Email:             post@slet-dette.konfirmandcenter.dk
Hjemmeside: konfirmandcenter.dk
Cvr:                25 96 18 38

Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, kan du rette henvendelse til:

Hans Vium Mikkelsen
Rektor for FUV
Tlf:                 +45 5858300
Email:             hvm@slet-dette.km.dk

2. Behandlingsgrundlag for personoplysninger på Konfirmandcenteret

Afhængig af om du besøger vores hjemmeside eller kontakter os pr mail, behandler vi forskellige oplysninger om dig.

Behandlingen af personoplysninger sker på baggrunden af forordningens artikel 6 (almindelige oplysninger).

3. Personoplysninger, som vi indhenter hos dig og behandler om dig

3.1. Nyhedsbreve

Vi sender nyhedsbreve ud 10-12 gange om året. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev, gemmer vi din e-mail-adresse. Vi bruger ikke din e-mail til andre formål og videregiver den ikke til andre.

Det er muligt for dig som bruger at slette din konto. Den mulighed finder du nederst i hvert udsendt nyhedsbrev.

Mailchimp bruges til udsendelse af Kirken Underviser. der er indgået databehandleraftaler med firmaet bag appen.

3.2. Besøgende på hjemmesider/webshop

Vi bruger cookies på hjemmesiden til at styre login samt indsamle webstatistik. En cookie er en tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies gør, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden – herunder se tidligere søgninger (præstekraven i højre side af hjemmesiden).

Vi behandler ikke oplysninger om brugeradfærd på en måde, der kan kobles til enkeltpersoner. Du kan vælge at sige nej til cookies, men så vil hjemmesiden ikke fungere optimalt.

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi, søgning, download og interesser, så vi efterfølgende kan tilpasse indhold efter hvad der i givne perioder har interesse.

(Der henvises i øvrigt til - klik her)

4. Køb og salg

Ved køb af Påskedug og Konfus spilleplade via Konfirmandcenteret registreres navn, adresse, e-mail og tlf. Nævnte oplysninger gemmes i vores webshop med henblik på regnskabsloven i op til 5 år.

5. Sådan behandler vi oplysningerne pr mail

Såfremt vi modtager personfølsomme oplysninger pr. mail, sikrer vi mailen i internt system. Det er en grundregel, at mail med personfølsomme oplysninger aldrig videresendes uden afsenders samtykke.

Materialer og undervisningsforløb krediteres på hjemmesiderne kun med navn og stilling efter samtykke.

Der er indgået databehandler aftale med vores email leverandør Sotea.

6. Billeder og samtykke

Konfirmandcenteret indhenter samtykke eller sikrer samtykke fra samarbejdspartner til brug af billeder og video af børn, unge og voksne i trykte og digitale medier, når det er nødvendigt.

Udgangspunktet er, at vi skelner mellem dels situationsbilleder og portrætter og mellem det harmløse og det udleverende. Konfirmandgruppebilledet, fotografier fra aktiviteter og undervisning er situationsbilleder, hvor det er aktiviteten og ikke personerne, der er vigtige. De kræver ikke samtykke i henhold til datatilsynet.

(Der henvises i øvrigt til denne artikel - klik her)

Alt andet, herunder altid video, sikres samtykke og efterfølgende godkendelse af implicerede personer.

Hvis Behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Evt. ikke-ønskede billeder vil vi straks fjerne fra hjemmesiden.

Alt dataindsamling på SD kort sikres med lås og efterfølgende ved overførsel til sikret PC - efterfølgende formateres SD kort.

7. De registreredes rettigheder

7.1. Indsigt

Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

7.2. Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt i det omfang, det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

7.3. Begrænsning af behandling

Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

7.4. Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

7.5. Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

8. Sikkerhed

Konfirmandcenterets behandling af personoplysninger er underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Der er indgået databehandler aftale med Sotea som er leverandør af email/nyhedsbrevs formidling, Idefa it leverandør af webhotel og Mailchimp der udsender nyhedsbreve.

9. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@slet-dette.datatilsynet.dk

10. Opdatering af denne politik

Konfirmandcenteret er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Dato for seneste opdatering af persondatapolitikken er den 19. maj 2020.