Konfirmationsforberedelse

45.000 unge konfirmeres hvert år og forud for det, går konfirmanderne normalt "til præst" fra september til deres konfirmationsdag. Anordningen tager udganspunkt i begrebet forberedelse og udtrykker sig på følgende måde:

 

Almindelige bestemmelser

§ 1. Både børnekonfirmandundervisningen og konfirmationsforberedelsen bygger på dåben og er led i folkekirkens dåbsoplæring.

Stk. 2. Formålet er at medvirke til at gøre børnene og de unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste samt lære dem, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og som en del af det kristne fællesskab.

Bemærk også §8:

§ 8. Konfirmationsforberedelsens mål skal nås ved at bygge bro mellem konfirmandernes livsverden og evangeliet og at indøve dem i gudstjenestelig praksis.

 

Læs hele anordningen - klik her

Se og læs vejledningen til den nye anordning - klik her

I modsætning til Folkeskolens klare definerede mål, giver anordningen en frihed til at skabe rum for oplevelser, samvær og læring.