Opstart og etablering

Fra 1. januar 2014 blev Folkekirkens Konfirmandcenter en integreret del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Det er stadig centrets opgave at formidle og udvikle idéer til konfirmationsforberedelse og minikonfirmandundervisning samt afholde kurser og bistå præster og kirke- og kulturmedarbejdere med sparring og vejledning. 

Folkekirkens Konfirmandcenter blev i 2010 etableret på initiativ fra KFUM og KFUK og FDF og drevet med indsamlede midler fra Y's Men og siden med fondsmidler fra LEGO, Augustinusfonden og Jyllands-Postens fond. Uden idé og penge var centeret ikke blevet skabt, og centeret er yderst taknemlig for denne opbakning.