Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Folkekirkens Konfirmandcenter er en del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV).

Se FUV's hjemmeside - klik her

FUV's virksomhed

Centret skal:
- uddanne og efteruddanne præster og undervisere i folkekirken, samt ledere og medarbejdere i det frivillige kirkelige arbejde.
- undervise i almenteologiske og praktisk teologiske fag, samt hertil relevante fagområder.
- udøve og formidle praktisk-teologisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, samt fungere som folkekirkens videns-, rådgivnings- og koordineringscenter inden for praktisk teologi og pædagogik.
- samarbejde med beslægtede institutioner i Danmark og understøtte folkekirkens kontakt med skoleverdenen.
- varetage de mellemkirkelige og internationale forbindelser på det pædagogiske område på folkekirkens vegne.
Centrets virksomhed fastsættes i løbende programmer, der udsendes to gange om året.