Minikonfirmander

.. eller junior-konfirmander eller børnekonfirmander.

Den kirkelige dåbsoplæring har mange navne, men handler om at børn i 3. klasse eller 4. klasse skal møde kirken i et forløb, der strækker sig fra 16 til 40 lektioner.

Læs her om anordningen, om at komme godt igang og så har vi forsøgt at lave en lille kanon

Almindelige bestemmelser
§ 1 Både børnekonfirmandundervisningen og konfirmationsforberedelsen bygger på dåben og er led i folkekirkens dåbsoplæring.

Stk. 2. Formålet er at medvirke til at gøre børnene og de unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste samt lære dem, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og som en del af det kristne fællesskab.

Bemærk !!

§ 2. Menighedsrådet har ansvaret for, at alle børn på tredje eller fjerde klassetrin får et tilbud om deltagelse i børnekonfirmandundervisning.

Læs hel anordningen - klik her

Se og læs vejledningen til den nye anordning - klik her