’Konfirmandundervisning med krop’ rummer fem indgange til en anderledes konfirmationsforberedelse med kroppen i fokus. Mange af timerne i konfirmandstuen bruges siddende, men her er der inspiration til undervisning med krop og bevægelse. 

 

Bogen er skrevet af: Ida Bugge, Nikolaj Ottosen-Støtt, Hanne Davidsen, Egon Lausen og Karin Kofod.

 

Udgivet på Aros Underviser og kan købes hos Eksistensen - klik her.

 

Bogen er delt op i fem hovedafsnit der med særligt henblik på konfirmander introducerer og giver inspiration til inddragelse af:

  • Tableaudram og talekor
  • Live-rollespil
  • Dramapædagogik
  • Pilgrimsvandring
  • Bibliodrama

 

Under hvert kapitel gives både en introduktion til teorierne bag den givne arbejdsform, samt helt konkrete eksempler og ideer til hvordan man bruger den givne arbejdsform sammen med konfirmanderne.

 

Materialet egner sig således til de der gerne vi samle mere baggrundsviden om at indrage fysisk aktivitet, leg og oplevelse i konfirmationsforberedelsen, samt til de som savner konkrete og teoretisk velunderbyggede alternativer til forelæsningsstilen.