Hvad tror du selv?

- Inspiration til refleksion og vigtige samtaler med din konfirmand.
Af Kirsten Grube Juul og Suzette Schurmann Munksgaard, 2015


Konfirmationstiden er et ’once in a lifetime-forløb’, et år, hvor store og små livsspørgsmål pludselig får en fast tid i ugeskemaet, og hvor man som ung udfordres til at skulle afklare og forklare sig. Det kræver dog tid og rum at finde ud af, hvad det religiøse livssyn, der præsenteres i løbet af konfirmandåret, betyder ’for mig’.

I den proces har unge brug for dialog- og refleksionspartnere. Hvis processen skal blive værdifuld og afklarende, er halvanden timen om ugen med en præst ikke nok. Det er nødvendigt, at både kirke og forældre er med til at skabe dialog- refleksionsrum - også uden for konfirmandstuen.

  • Hvad tænker forældre om konfirmandforløbet, og hvordan kan de indgå i et samarbejde omkring at skabe rum for religiøs refleksion?
  • Hvordan kan konfirmandforældre inddrages i forhold til at spørge ind til nogle af de store livstemaer – uden nødvendigvis selv at have alle svarene?
  • Hvordan kan forældre benytte sig af konfirmandåret som anledning til at spørge Hvad tror du selv?

Bogen kan købes i en udgave til præster og en til forældre - klik her

Tilknyttet materialer

En række af aktiviteterne i bogen "Hvad tror du selv?" kan tilgås på konfirmandcenterets hjemmeside.

Følgende opgaver er beskrevet:

Opgave 1: Konfirmandforventning

Opgave 2: dagens refleksion

Opgave 3: RefleX-ritual

Opgave 4: Gudsbilleder

Opgave 5: Konfirmandeord

Opgave 6: Anderledes kirkerum

Opgave 7: Lysrefleksion

Opgave 8: Refleksion over tak og taknemlighed

Opgave 9: Ting for tro

Opgave 10: Brev til bedsteforældre