Tro, håb og minikonfirmander

Dette nye materiale til minikonfirmandundervisningen tager udgangspunkt i 10 centrale temaer og tilhørende fortællinger fra Det Nye og Det Gamle Testamente. Temaerne er genkendelige for børnene, fx Vand, Mad, Venskab, Liv og død, og bliver i forløbet udfoldet gennem en række forskellige aktiviteter.

I materialet er der lagt vægt på, at børnene oplever, undersøger, eksperimenterer, får ny viden og har tid til refleksion. Der lægges op til, at børnene aktivt tilegner sig indholdet af de enkelte temaer, og at deres behov for forskellige læringsstile bliver tilgodeset.

Materialet er samlet i en kasse, der rummer en bog til underviseren, forskellige redskaber til forløbets aktiviteter og diplomer til uddeling ved forløbets afslutning. Materialet er pædagogisk og overskueligt tilrettelagt og kan tilpasses undervisningen i det enkelte sogn.

Køb bog eller materialekasse på Eksistensen forlag - klik her


Indhold

Materialet består af en bog, en materialekasse med en række kort og et antal diplomer. Desuden findes der en del materiale til download.

Du kan hente det - klik her og gå ind under "Dokumenter" (den er svær at få øje på men står ved siden af "Beskrivelse").

Bogen indledes med nogle overvejelser om læringsmetoder, aktiviteter, om at synliggøre minikonfirmander i sognet, struktur, opstart og afslutning.

Derefter følger en række lektioner omkring:

 • Om at være minikonfirmand
 • Om skabelse
 • Om Vand
 • Om fødsel og dåb
 • Om venskab
 • Om hjælp
 • Om at blive fundet
 • Om mad
 • Om bøn
 • Om liv og død
 • Om vind