Fadervor

Et minikonfirmandforløb

Fadervor – et minikonfirmandforløb er et komplet materiale til underviseren af minikonfirmander. Forløbet er bygget op over de enkelte led i bønnen Fadervor og lægger vægt på at være sanseligt, kreativt og aktivt.

Materialet knytter sig til børnebogen "En bog om fadervor - og om at sidde et fortroligt sted".

Materialet kan købes ved Eksistensen - klik her