Tema: Påske - forsoning

Seks forløb til refleksions arbejde, hvor der henvises til en knap på kateket.dk

Når man er færdig med aktiviteten, vender man tilbage ved at klikke på kateket.dk

 

 

Teksterne fra palmesøndag til påskedag genfortælles for konfirmanderne - meget gerne med vægt på følelser og stemninger.

Herefter klikker konfirmanderne på knappen og skal sortere billederne så de ligger i kronologisk rækkefølge fra palmesøndag til Påskemorgen.

Læs om aktiviteten i analog udgave - klik her

Quiz og byt om fristelse det onde og ensomhed. Lavet over Jesus fristelse i ørkenen som kan inddrages efterfølgende.

Læs mere om aktivitet – klik her

Oplæg til at de bruger deres telefon og fortælle om "Peters fornægtelse" matt 26, 69-75 De kan gøre det på sms og sende den til præsten. Teksten er indsat men de kan selvfølgelig også bare finde den i bibelen.

Læs mere om aktivitet – klik her

I forbindelse med lidelseshistoriens forsoning, udfordres konfirmanderne med 8 sætninger hvor de kan smide dem væk hvor forsoning ikke er muligt.

To cases refererer til Luk 15,11-32 og Joh 8, 1-11

Læs mere om aktivitet her: klik her

Fortæl om Kvinderne ved graven Mark 16, 1-8

Bed nu konfirmanderne om at finde et billede af hvordan Maria Magdalene så ud. Når de viser den kvinde de mener – så spørg om det er før eller efter hun fik besked om at Jesu var opstanden. Altså er blikket overrasket, bange, glad eller begejstret.

Læs mere om aktivitet i analog udgave – klik her

#hashtag – Matt 26, 26-29 – læs det op, eller lad dem selv læse det. Derefter skal de hastagge hvad de finder vigtigt. Lad dem skrive svarene på en tavle eller på post-it

Læs mere om aktivitet – klik her