Påske

Tema: Påske - forsoning

Seks forløb til refleksions arbejde, hvor der henvises til en knap på kateket.dk

Når man er færdig med aktiviteten, vender man tilbage ved at klikke på kateket.dk

 

Påsken i nutidige billeder

Teksterne fra palmesøndag til påskedag genfortælles for konfirmanderne - meget gerne med vægt på følelser og stemninger.

Herefter klikker konfirmanderne på knappen og skal sortere billederne så de ligger i kronologisk rækkefølge fra palmesøndag til Påskemorgen.

Læs om aktiviteten i analog udgave - klik her

Quiz og byt

Quiz og byt om fristelse det onde og ensomhed. Lavet over Jesus fristelse i ørkenen som kan inddrages efterfølgende.

Læs mere om aktivitet – klik her

Emojis

Oplæg til at de bruger deres telefon og fortælle om "Peters fornægtelse" matt 26, 69-75 De kan gøre det på sms og sende den til præsten. Teksten er indsat men de kan selvfølgelig også bare finde den i bibelen.

Læs mere om aktivitet – klik her

Forsoning

I forbindelse med lidelseshistoriens forsoning, udfordres konfirmanderne med 8 sætninger hvor de kan smide dem væk hvor forsoning ikke er muligt.

To cases refererer til Luk 15,11-32 og Joh 8, 1-11

Læs mere om aktivitet her: klik her

Ved graven

Fortæl om Kvinderne ved graven Mark 16, 1-8

Bed nu konfirmanderne om at finde et billede af hvordan Maria Magdalene så ud. Når de viser den kvinde de mener – så spørg om det er før eller efter hun fik besked om at Jesu var opstanden. Altså er blikket overrasket, bange, glad eller begejstret.

Læs mere om aktivitet i analog udgave – klik her

#hashtag - Nadveren

#hashtag – Matt 26, 26-29 – læs det op, eller lad dem selv læse det. Derefter skal de hastagge hvad de finder vigtigt. Lad dem skrive svarene på en tavle eller på post-it

Læs mere om aktivitet – klik her