Gudstjeneste

Seks forløb, hvor der henvises til en knap på kateket.dk

Når man er færdig med aktiviteten, vender man tilbage ved at klikke på kateket.dk

Liturgi i højmessen

11 led i højmessen - flyt dem rundt så de passer!

Hvad sker først og hvad sker sidste - de kan jo evt. kikke i salmebogen.

Fadervor

Her kan konfirmanderne finde bønnen

Trosbekendelsen

Her kan konfirmanderne finde trosbekendelsen

Søndagens tekster

Her kan konfirmanderne finde søndages evangelie tekst.

Søndagens højmesse tjek/kryds

Bed konfirmanderne om at udfylde formular når de har været i kirke og sende den til dig.

Her bliver spurgt ind til 1 salme, søndagens navn, hvad de kan huske fra prædiken.

Endelig en evaluering og hvad de selv synes om.

Du kan evt. blot bede dem udfylde en ting.