Bibelen

Seks forløb, hvor der henvises til en knap på kateket.dk

Når man er færdig med aktiviteten, vender man tilbage ved at klikke på kateket.dk

Mythos Logos

  • Præsten opfordrer  konfirmanderne til at beslutte hvilke billeder der ikke er virkelige og smide dem i papirkurven på app.
  • Til sidst vil man stå med en række billeder af scener fra et traditionelt dagligt liv.
  • Sluttelig konkluderer præsten, at sådan er et virkeligt liv?

Formodentlig vil konfirmanderne reagere på denne forenkling af livet. De vil mene, at noget godt kan være med selvom det er uvirkeligt. At det kan bære en sandhed i sig.

Indgangen er sprog, men åbningen er billeder, som jo som fortællingen kan bære en sandhed uden at være sand i rationel forstand.

Samtalen kan ende i ingenting, men kan forhåbentlig åbne for en bredere forståelse af myter og billedsprog.

Se analog aktivitet - klik her

Ordets magt

  • Se videoen 'Ordets magt' med konfirmanderne eller enkeltvis - klik her.
  • Afklar om alle har forstået indholdet evt. ved at lade en konfirmand fortælle handlingen.

Lad dem to og to finde ord,

  • der kan gøre ondt,
  • der kan gøre godt,
  • der kan ændre ens liv

Tal i fællesskab om ord

Afslut evt. med at fortælle om ...

  • Skaberordet 1. Mos eller

Emojis

Oplæg til at de bruger deres telefon og fortælle om "Syndefaldet" med Emojis. De kan gøre det på sms og sende den til præsten. Teksten er indsat men de kan selvfølgelig også bare finde den i bibelen.

Læs mere om aktivitet – klik her

Zakæus

Fortæl om Zakæus - med fokus på før og efter træet.

Bed nu konfirmanderne om at finde et billede af hvordan Zakæus så ud. Når de viser det billede de har valgt  – så spørg om det er før eller efter træet. Altså er blikket overrasket, bange eller begejstret.

Læs mere om en lignende aktivitet – klik her

Maria Magdalena eksegese

Fortæl om Kvinderne ved graven, Kvinden ved Brønden, Martha og Maria  eller en helt fjerde

Bed nu konfirmanderne om at finde et billede af hvordan hovedpersonen så ud. Når de viser den kvinde de mener – så spørg om det er før eller efter hændelsens i historien. Altså er blikket overrasket, bange, glad eller begejstret.

Læs mere om aktivitet i analog udgave – klik her

#hashtag - Salme 23

#hashtag – Salme 23 – læs det op, eller lad dem selv læse det. Derefter skal de hastagge hvad de finder vigtigt. Lad dem skrive svarene på en tavle eller på post-it

Læs mere om aktivitet – klik her